Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel.: (12) 430-52-66, 430-52-78 w. 7400
fax: (12) 430-52-66, 430-52-78 w.7422
Dydaktyka

Egzamin poprawkowy z Dermatologii dla III i IV roku
odbędzie się 20 lutego 2015 r. o godz. 12.00
w sali wykładowej w Klinice Dermatologii przy ul. Skawińskiej 8.Pierwszy dzień z każdego bloku z zajęć z dermatologii rozpoczyna się seminarium
z zakresu Histologii i patologii skóry o 8.30 na sali konferencyjnej
Katedry Biochemii ul. Kopernika 7.

Pozostałe zajęcia odbywają się na ul. Skawińskiej 8 w Klinice Dermatologii.

III rok WL rozpoczyna zajęcia o godzinie 8.30
spotkanie pod salą dydaktyczną II piętro Seminarium

IV rok rozpoczyna zajęcia o godz. 8.30
spotkanie z opiekunami grup na parterze obok portierni.


Szanownym Państwu Studentom kierunku Dietetyka przypominamy:

 1. Udział w zajęciach – seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy.

 2. Studenci powinni być przygotowani do seminariów – obowiązuje materiał zawarty w podręcznikach:
  • Dermatologia w praktyce. red Maria Błaszczyk-Kostanecka i Hanna Wolska wyd. II uaktualnione, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009
  • Dermatologia. Poradnik lekarza praktyka. red. Andrzej Kaszuba i Zygmunt Adamski wyd. I, Wydawnictwo Czelej, Lublin , 2012

 3. Studenci powinni być przygotowani do ćwiczeń – obowiązuje znajomość podstawowych pojęć z zakresu terminologii dermatologicznej zawartych w artykule:
  Jaworek Andrzej, Pastuszczak Maciej, Wojas – Pelc Anna: Dermatologia dla nie dermatologów. Podstawy diagnostyki dermatologicznej. Medycyna Praktyczna 2011/01.

 4. Od Studentów w trakcie ćwiczeń wymagany jest:
  • szacunek i powaga w kontaktach z Pacjentem
   ze względu na specyfikę społeczną dotycząca zwłaszcza chorób wenerycznych przypominamy o BEZWZGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI ABSOLUTNEGO ZACHOWANIA TAJEMNICY LEKARSKIEJ
  • ubiór odpowiedni do zajęć klinicznych (fartuch, obuwie zamienne)
  • aktywny udział w zajęciach


Mamy nadzieję, ze udział w zajęciach odbywających się w Klinice Dermatologii UJ CM w roku akademickim 2014/2015 będzie dla Państwa czasem pożytecznym i pozwoli zaznajomić się z elementami wiedzy przydatnymi w przyszłej pracy zawodowej.

Prof. dr hab. med. Anna Wojas Pelc
Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii UJ CM

Dr n. med. Andrzej Jaworek
AdiunktOśrodek Komputerowy UJ CM