Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel.: (12) 430-52-66, 430-52-78 w. 7400
fax: (12) 430-52-66, 430-52-78 w.7422
Dydaktyka


Pierwszy dzień z każdego bloku z zajęć z dermatologii rozpoczyna się seminarium z zakresu Histologii i patologii skóry o 8.30 wszelkie szczegóły dotyczące rozkładu zajęć znajdują się na stronie Katedry Histologii. Pozostałe zajęcia odbywają się na ul. Skawińskiej 8 w Klinice Dermatologii.ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO KOŁA NAUKOWEGO DERMATOLOGII W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Chęć pracy naukowej.
2. Zapał w zdobywaniu wiedzy z zakresu chorób skóry i chorób wenerycznych.
3. Ocena z egzaminu z dermatologii co najmniej dobra.

KONIECZNE DOKUMENTY:

1. Poświadczenie oceny z egzaminu z dermatologii.
2. List motywacyjny.

Prosimy składać do końca października 2015 w Sekretariacie Kliniki Dermatologii ul. Skawińska 8 (I piętro) w zaadresowanej: KOŁO NAUKOWE DERMATOLOGII kopercie.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona w listopadzie 2015 roku.

Adiunkt Klinki Dermatologii
Dr n med. Andrzej Jaworek
Opiekun SKN Dermatologii

Ośrodek Komputerowy UJ CM